התנדבות וצדקה

ימי ראשון

18:30

לפרטים והצטרפות
חפשו קבוצה בפייסבוק

'השכנים של איכילוב'

ביקור חולים
מוזיקלי בבית
החולים איכילוב

ימי ראשון (אחת לחודש)
בשעה 19:00

קרן יצירה

ע"ש הרב יצחק ורוחמה צוובנר ז"ל

באחד משיעורי הקלויז עם הרב אביה נאמר ע"י הרב שמצווה על כל קהילה לייסד קרן לסיוע במתן הלוואות ללא ריבית למי מחבריה שעלול להיקלע לקושי כלכלי.

בעקבות לימוד זה החלטנו להקים לפני כשבע שנים את "קרן יצירה". מטרתה הראשונית של הקרן היא לסייע לחברי הקהילה במתן הלוואה ללא ריבית על מנת לפתור מצוקה כלכלית זמנית. בהמשך, אנו מקווים שהקרן תגדל ושנוכל להרחיב הן את תחומי פעילותה למטרות צדקה וחסד נוספות והן את מעגל האנשים היכולים לקבל סיוע מהקרן.

הקרן, שכל ענייניה מוסדרים כדין, מיועדת לחברי קהילה או לאנשים הקשורים לקהילה, גם אם אינם חברים רשומים בה. לרוב, ההלוואות ניתנות לתקופות של שנה. הקרן מחויבת לסודיות מלאה כלפי הפונים אליה.

אנו פונים לכל מי מחברי הקהילה שזקוק להלוואה שכזו לפנות אלינו, ונשתדל לעזור כמיטב יכולתנו ובהתאם לסכום הכסף העומד לרשותנו.

לפרטים נוספים, אנא פנו למזכירות יקר, בלחיצה על "צור קשר"

                                                                                            

1/12

יקר תל אביב | רח' יריחו 6, ת"א |  03-5463555 |     יקר תל אביב | YouTubeyakar.telaviv@gmail.com

  • Black Facebook Icon